Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mozolewski Józef

Józef Mozolewski

ur. w 1955 roku w m. Krzeczkowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pan Józef Mozolewski działalność opozycyjną rozpoczął w 1980 r. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. Zaangażował się również w tworzenie lokalnych struktur związku w Mońkach. Był współtwórcą Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Mońkach, w której objął funkcję wiceprzewodniczącego. Był także delegatem na walny zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w czerwcu 1981 r. Wszedł wówczas w skład Zarządu Regionu związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność. Zajmował się organizacją pomocy dla osób represjonowanych. Utrzymywał kontakt z działaczami „Solidarności” z Białegostoku i innych części kraju. Uczestniczył w kolportażu niezależnych wydawnictw, które przywoził nawet z Dolnego Śląska, rozwieszał plakaty w Mońkach oraz na trasie Mońki-Ełk. Brał udział w wielu uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych przez środowiska opozycyjne, np. Mszach Św. za Ojczyznę w Suchowoli.
W 1988 r. zaangażował się w reaktywowanie „Solidarności” w Mońkach. Został wówczas Przewodniczącym Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Mońkach. Funkcję tę pełnił do 1993 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • innych materiałów
 • publikacji:
  • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980–2005, Białystok 2005
  • M. Kietliński, Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980–1981), Białystok 2005
  • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
  • Biogram ze strony internetowej NSZZ „Solidarność” Region Białystok www.solidarnosc.org.pl