Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisława Lis

ur. w 1955 roku w m. Wierzbica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Pani Stanisława Zofia Lis była członkiem NSZZ „Solidarność” w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. Po zdelegalizowaniu związku i wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność niepodległościową w podziemnych strukturach „Solidarności”. W ramach tej działalności prowadziła na terenie Radomia i okolic kolportaż materiałów bezdebitowych. Obok kolportażu Pani Stanisława Zofia Lis czynnie uczestniczyła w organizowanych Mszach za Ojczyznę, uroczystościach rocznicowych radomskiego czerwca. Zajmowała się również zbiórką pieniędzy na pomoc dla internowanych oraz ich rodzin i utrzymywała kontakty z przedstawicielami środowiska opozycyjnego z terenu Radomia. 23.06.1986 r. w miejscu jej zamieszkania dokonano rewizji, podczas której odnaleziono różnego rodzaju publikacje, znaczki, fotografie. W związku z tym została zatrzymana na 48 godzin. Udokumentowany okres działalności Pani Stanisławy Zofii Lis przypada na lata 1985-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej