Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczor Józef

Józef Kaczor

ur. w 1948 roku w m. Korczyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „S” na UMCS. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. W dniach 13-15. 12 1981 r. uczestniczył w  strajku okupacyjnym na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Włączył się w odbudowę struktur związkowych i aktywnie uczestniczył w pracach podziemnej Komisji Zakładowej UMCS, jednej z najlepiej funkcjonujących struktur zakładowych. Był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, a od 1983 r. przewodniczącym Komisji Socjalnej. W ramach działającej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w latach 1983-1989 był zaangażowany w organizowanie w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin członków „Solidarności”, w ramach akcji letniej „Wakacje z Bogiem”. Jako członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej utrzymywał aktywny kontakt z innymi członkami kierownictwa TZR i działaczami podziemnej "Solidarności". Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”, a zwłaszcza uczestnictwa w organizowaniu „Wakacji z Bogiem” w 1985 r.  i 1986 r.  toczyły się wobec Józefa Kaczora postępowania prokuratorskie. Aktywnie działał w Klubie Katolickim w Lublinie i Kole Pracowników Nauki przy Oddziale Akademickim PTTK w Lublinie, które było miejscem spotkań kręgów opozycyjnych i wielu aktywistów „Solidarności”. Z powodu swej działalności Pan Józef Kaczor był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywany na 48 godzin, zaś w jego domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej