Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szabla Stanisław

Stanisław Szabla

ur. w 1963 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Na przełomie stycznia i lutego luty 1982 r. uczestniczył w sporządzaniu ulotek i plakatów o treści „antypaństwowej”, a następnie brał w ich kolportowaniu na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego oraz Sądeckich Zakładów Naprawy Samochodów. W związku z tym 23 lutego 1982 r. został tymczasowo aresztowany. Postępowanie karne przeciwko niemu prowadzone było w trybie doraźnym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie, akt oskarżenia został przekazany Sądowi Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 19 marca 1982 r. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym. Przebywał w Areszcie Śledczym w Krakowie oraz Zakładach Karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich oraz Kłodzku. W dniu 20 grudnia 1982 r. Sad Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wydal postanowienie o jego przedterminowym zwolnieniu. Po wyjściu z więzienia został objęty nadzorem kuratora społecznego.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN