Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Abramowicz

ur. w 1967 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Anna Abramowicz w latach 1987-1989 była działaczką nielegalnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Organizacji Studenckiej Konfederacji Polski Niepodległej. 
Zajmowała się kolportażem podziemnych wydawnictw oraz wchodziła w skład redakcji wydawanego przez KPN, pisma "Zgrzyt".
Brała udział w organizowanych przez NZS i KPN akcjach ulotkowych i manifestacjach na terenie miasta Torunia.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1988-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003