Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krych Przemysław

Przemysław Tomasz Krych

ur. w 1966 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Zgodnie z oświadczeniem świadka oraz informacjami uzyskanymi z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie i zawartymi w publikacjach ustalono, że Pan Przemysław Tomasz Krych był członkiem 23 Gorzowskiej Drużyny Harcerskiej oraz Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Działalność tę prowadził również po wprowadzeniu stanu wojennego. W dniu 03.05.1982 r. został zatrzymany podczas składania kwiatów pod Białym Krzyżem w Gorzowie Wielkopolskim. 
Związał się z Młodzieżowym Ruchem Oporu w Gorzowie Wielkopolskim, organizacji utworzonej po 13.12.1981 r., działającej do lutego 1983 r. W latach 1985-1989 był członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. Drukował oraz kolportował wydawnictwa podziemne, w tym pismo RMN w Gorzowie Wielkopolskim „Szaniec”.
W maju 1988 r. brał udział w strajkach organizowanych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywnie wspierał odradzające się Niezależne Zrzeszenie Studentów, został członkiem a następnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej UAM.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • „Chcieliśmy być sobą. Ruch Młodzieży Niezależnej we wspomnieniach uczestników (1983-1989)”, pod redakcją Marka Rusakiewicza i Dariusza A. Rymara przy współpracy Zbigniewa Bodnara, Gorzów Wlkp. 2013.
    • Zbigniew Syska, „Z bibułą w plecaku. Działalność opozycyjna młodzieży szkolnej w latach osiemdziesiątych XX wieku na Ziemi Lubuskiej”, Gorzów Wlkp. 2018.