Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbanowicz Mirosław

Mirosław Marian Urbanowicz

ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Mirosław Urbanowicz, był kontrolerem jakości w Gdańskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” w Gdańsku, pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w tymże zakładzie, gdzie w okresie od 14 do 17 grudnia 1981 r. współorganizował strajk. 3 lutego 1982 r. został zatrzymany, aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 12 marca 1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku, uznając winę oskarżonego, że w dniu 14 grudnia 1981 r. nie zaprzestał działalności związkowej, odstąpił od wymierzonej kary. 12 marca 1982 r. został zwolniony z aresztu. 
Po rewizji prokuratora, 7 lipca 1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie – Izba Karna uchylił zaskarżony wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Rejonowego w Gdańsku. 16 sierpnia 1983 r. na podstawie ustawy z 21 lipca 1983 r. postępowanie umorzono. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN