Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pechman Jacek
Jacek Pechman
ur. w 1966 roku w m. Pyrzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2019

Biogram

W ramach działalności opozycyjnej brał udział w spotkaniach działaczy „Solidarności” w salce parafialnej kościoła Św. Krzyża w Kołobrzegu. 
Zajmował się przewożeniem i kolportażem książek oraz prasy podziemnej, m.in. „Jedność”, „Tygodnik Mazowsza”, „Kos”, „Bis”. Organizował akcje palenia zniczy i składania kwiatów pod krzyżem „Solidarności” w katedrze w Kołobrzegu. 
Ponadto organizował manifestacje patriotyczne oraz  akcje pisania na murach haseł „solidarnościowych”. W 1983 r. wspólnie z kolegami zaczął tworzyć Niezależny Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Mechanicznych. 
Podczas organizacji manifestacji 10.11.1983 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy SB. 
W latach 1983-1986, w trakcie odbywania praktyki uczniowskiej, nawiązał współpracę z działaczami podziemnej „Solidarności” w zakładzie „Unitra”, gdzie przemycał ulotki. 
 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków