Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pelowski Maciej

Maciej Albin Pelowski

ur. w 1952 roku w m. Wejherowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Maciej Albin Pelowski po wprowadzeniu stanu wojennego jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielczych Zakładach Gumowych w Redzie uczestniczył w zebraniach działaczy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej, gdzie otrzymał przepustkę strajkową  oraz informacje o osobach internowanych i dwa komunikaty o akcji strajkowej w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Następnie w dniu 14 grudnia 1981 r. na terenie Spółdzielczych Zakładów Gumowych w Redzie zorganizował zebranie, na którym przekazał treść w/w informacji i komunikatów, oraz poddał pod dyskusję podjęcie akcji protestacyjnej. W związku z działalnością związkową został 15.12.1981 r. zatrzymany i internowany w Zakładzie Karnym w Iławie,  a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie przybywał do 23 lipca 1982 r.
W związku z nieodstąpieniem od działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego i próbą zorganizowania w dniu 14.12.1981 r. strajku w Spółdzielczych Zakładach Gumowych w Redzie Prokuratura Rejonowa w Wejherowie wszczęła 15 lutego 1982 r. p-ko w/w postępowanie, które zostało zakończone wydaniem 28.03.1983 r. przez Sąd Rejonowy w Wejherowie wyroku skazującego Pana Macieja Albina Pelowskiego na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej