Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śmigielski Piotr

Piotr Aleksander Śmigielski

ur. w 1957 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Piotr Śmigielski w okresie 18 IV 1984 r.–16 XII 1985 r. był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Yogi”, prowadzonej przez Wydział III-1 WUSW w Katowicach. 
Pan Piotr Śmigielski jako student socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach należał do Duszpasterstwa Harcerskiego, ponadto angażował się w nielegalne działania zagrożone odpowiedzialnością karną, takie jak : rozpowszechnianie literatury bezdebitowej, przerzut maszyn drukarskich, kontakty z osobami zajmującymi się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz ulotek.  
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN