Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Janusz Burak

ur. w 1955 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Pan Marek Burak od 1976 r. – jako współpracownik Komitetu Obrony Robotników, następnie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR – zajmował się głównie kolportażem niezależnych wydawnictw, takich jak „Biuletyn Informacyjny KOR” i „Robotnik”. Będąc współzałożycielem, a następnie rzecznikiem powstałego 13 grudnia 1977 r. we Wrocławiu Studenckiego Komitetu Solidarności, współredagował, drukował oraz kolportował niezależne pismo studenckie „Podaj Dalej”. 
W październiku 1980 r. współorganizował we Wrocławiu Niezależne Zrzeszenie Studentów, a w lutym 1981 r. uczestniczył w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim. Z powodu swej działalności opozycyjnej 13 grudnia 1981 r. został internowany, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 24 grudnia 1981 r. przewieziono go do ośrodka odosobnienia w Grodkowie, skąd zwolniono 5 lipca 1982 r. Kontynuował działalność w Regionalnym Komitecie Strajkowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Dolny Śląsk, publikował artykuły w prasie konspiracyjnej oraz drukował i kolportował niezależne wydawnictwa. Internowany ponownie od 6 do 10 listopada 1982 r., przebywał w ośrodku odosobnienia w Strzelinie. 
W latach osiemdziesiątych Pan Marek Burak współinicjował powołanie Ruchu Społecznego „Solidarność”, a także współtworzył podziemne pismo „Nowa Republika”. W 1989 r. organizował „Centrum Demokratyczne” – stowarzyszenie skupiające członków NSZZ „Solidarność” zaangażowanych w działalność polityczną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Dworaczek, T. Przedpełski, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980, Wrocław-Warszawa 2017.
    • K. Dworaczek, Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981, Wrocław 2016.