Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Straus Krzysztof

Krzysztof Straus

ur. w 1959 roku w m. Pajęczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2016
Biogram
Pan Krzysztof Straus od października 1980 r. działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych i strajkach studentów łódzkich w styczniu, lutym i grudniu 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął współpracę z podziemnymi strukturami Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Jesteśmy" i Regionalnej Komisji Wykonawczej. W latach 1981–1988 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych (prasy, książek, druków ulotnych) w Łodzi, Pajęcznie, Częstochowie i Opolu oraz brał czynny udział w akcjach protestacyjnych i demonstracjach. W 1989 r. przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu "Solidarność" w Pajęcznie.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN