Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Straus Krzysztof
Krzysztof Straus
ur. w 1959 roku w m. Pajęczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2016

Biogram

Pan Krzysztof Straus od października 1980 r. działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych i strajkach studentów łódzkich w styczniu, lutym i grudniu 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął współpracę z podziemnymi strukturami Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Jesteśmy" i Regionalnej Komisji Wykonawczej. W latach 1981–1988 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych (prasy, książek, druków ulotnych) w Łodzi, Pajęcznie, Częstochowie i Opolu oraz brał czynny udział w akcjach protestacyjnych i demonstracjach. W 1989 r. przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu "Solidarność" w Pajęcznie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

K. Straus, "Dziennik uczestnika wydarzeń" [w] "Kryptonim »Heca«", red. W. Domagalski, Łódź 2006
A. Terlecki, "Moja KPN", Łódź 2011

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN