Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Gwizdak

ur. w 1956 roku w m. Tarnówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Jan Gwizdak, pracownik Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych w Kielcach, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale Transportu Kolejowego.
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Od 8 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany do odbycia ćwiczeń w 68 pułku czołgów średnich w Budowie. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. W dniu 19 marca 1985 r. Wydział Śledczy WUSW w Kielcach wszczął postępowanie pod zarzutem znieważania przez Jana Gwizdaka współpracowników należących do PZPR i ORMO. W dniu 30 sierpnia 1985 r. Sąd Rejonowy w Kielcach warunkowo umorzył postępowanie karne, zobowiązując Jana Gwizdaka do wpłaty 10 tys. złotych na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szpitala Dziecięcego w Kielcach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.