Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szyndlarewicz Ryszard

Ryszard Stanisław Szyndlarewicz

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Ryszard Szyndlarewicz był uczestnikiem spotkań konspiracyjnych organizowanych przez Andrzeja Milczanowskiego i Jerzego Zimowskiego w ich domach prywatnych, a także spotkań opozycji demokratycznej odbywających się w parafiach na terenie Szczecina. By zademonstrować sprzeciw wobec władzy komunistycznej w latach 1982 – 1988 był uczestnikiem manifestacji antyrządowych. Do 1988 r. brał udział w obchodach rocznicowych śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. W latach 1981-1989 zajmował się kolportażem prasy podziemnej „Obraz”, „Grot”, Feniks”, „Kos”, „Bis”, „Jedność”, „Ster”, „Lustro”, „Robotnik”, „Aro” Kolportował również znaczki „S”, które umieszczał w Licheniu na Golgocie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków