Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Woźniak Krzysztof
Krzysztof Woźniak
ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018

Biogram

Krzysztof Woźniak od 1976 r. współpracował z działaczami Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, podejmując szereg inicjatyw skierowanych przeciwko systemowi politycznemu w Polsce. W szczególności rozpowszechniał bezdebity, uczestniczył w konstruowaniu urządzeń do powielania nielegalnych druków i mechanicznego rozrzucania ulotek, organizował kolportaż i akcje ulotkowe. W październiku 1977 r. był jednym z członków-założycieli łódzkiego Niezależnego Klubu Dyskusyjnego. Od września 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się, 10.02.1982 r. został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Od 3.08 do 15.11.1982 r. był osadzony w OO Kwidzynie, gdzie w wyniku pacyfikacji ośrodka znalazł się w grupie najciężej pobitych internowanych.
W latach 1976–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN