Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Tadeusz Kuczyński
ur. w 1948 roku w m. Legionowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

Został aresztowany 10 stycznia 1968 r. za wykonanie oraz rozplakatowanie w dniu 30 kwietnia 1967 r. na terenie Legionowa ulotek zawierających „treści antypaństwowe”. Za ten czyn został skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z 4 stycznia 1969 r. na 3 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w Więzieniu Centralnym w Warszawie, a następnie w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Więzienie opuścił 30 lipca 1969 r. na mocy przepisów o amnestii. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN