Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niemkiewicz Bronisław

Bronisław Marian Niemkiewicz

ur. w 1925 roku w m. Kamionka Strumiłowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Bronisław Marian Niemkiewicz (1925-2013) podczas okupacji od 1943 r. należał do Armii Krajowej Okręg Lwów. Po wojnie wyjechał do Gdańska, a w latach 1947-1951 studiował we Wrocławiu. Następnie osiadł w Jarosławiu i pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu.
Od września 1980 r. pełnił funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu oraz przewodniczącego Międzyregionalnej Komisji ds. Samorządu NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu. W związku z prowadzoną działalnością związkową po wprowadzeniu stanu wojennego był wielokrotnie przesłuchiwany. Od 1982 r. należał do jednej z konspiracyjnych grup kolporterskich działających na terenie Jarosławia, skupionej wokół małżeństwa Anny i Kazimierza Iwossów. Był również jednym z założycieli i animatorów Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jarosławiu. W kwietniu 1989 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN