Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Firląg Hanna
Hanna Firląg
ur. w 1948 roku w m. Sokołów Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

W latach 70. uczestniczyła  w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, m.in. powstania narodowe, wojnę 1920 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się  w działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie. Wraz z mężem w swoim mieszkaniu przez pół roku ukrywali członka NSZZ „Solidarność” z Kraśnika koło Lublina.  W swoim mieszkaniu wykonywała matryce do druku, przepisywała i drukowała wydawnictwa bezdebitowe oraz zajmowała się ich późniejszym kolportażem.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków