Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Włodzimierz Plencner

ur. w 1937 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
Włodzimierz Plencner został zatrzymany 28 czerwca 1956 r. przez patrol wojskowy pod zarzutem czynnego udziału w Poznańskim Czerwcu 1956 r. Następnie został przewieziony do „punktu filtracyjnego” na poznańskiej Ławicy, skąd skierowano go do więzienia przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. 4 lipca 1956 r. Prokurator Wojewódzki w Poznaniu wydał nakaz jego tymczasowego aresztowania. Podczas śledztwa był wielokrotnie przesłuchiwany. 12 września 1956 r. Plencnerowi został przedstawiony akt oskarżenia. Postawiono mu zarzut przygotowywania zamachu na załogi czołgów Wojska Polskiego przy pomocy butelek z benzyną oraz przechowywania bez zezwolenia około 30 sztuk amunicji karabinowej. 23 października 1956 r. Sąd Wojewódzki w Poznaniu umorzył postępowanie i wydał nakaz zwolnienia Włodzimierza Plencnera z więzienia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej