Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Purgał Radosław

Radosław Stanisław Purgał

ur. w 1963 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Radosław Purgał w dniu 13.12.1981 r. uczestniczył w demonstracji przed siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W latach 1982–1985 kolportował wydawnictwa podziemne, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki” i „Prząśniczkę”. 1.05.1982 r. wziął udział w nielegalnej kontrmanifestacji w Łodzi. Od 1983 r. do 1984 r. był członkiem samorządu studenckiego na Politechnice Łódzkiej, gdzie następnie współorganizował podziemną strukturę Niezależnego Zrzeszenia Studentów, której stał się aktywnym działaczem w latach 1985–1987. Zaangażował się w wydawanie „Biuletynu Informacyjnego NZS PŁ” oraz rozpowszechniał wśród studentów tzw. Zeszyty Samokształceniowe NZS PŁ pt. „Filozofia”. W latach 1985–1990 działał w Duszpasterstwie Akademickim przy parafii oo. Jezuitów w Łodzi. Od 1987 r. do 1988 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989", t. 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN