Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Gozdecki

ur. w 1937 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 526/2017
Biogram
Tadeusz Gozdecki był pracownikiem Zakładu Sieci Elektrycznej w Bydgoszczy. 
Dnia 18 listopada 1956 r. został jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji, a działania podjęte przez tłum stanowiły sprzeciw wobec władzy. 
Dnia 1 grudnia 1956 r. Tadeusz Gozdecki został zatrzymany i Postanowieniem Prokuratora Miasta Bydgoszczy tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 8 miesięcy więzienia. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniach w Bydgoszczy, Potulicach i Wronkach.  
Dnia 13 kwietnia 1957 r. Sąd Najwyższy zdecydował o warunkowym zawieszeniu kary więzienia z wyznaczeniem okresu próby na okres 2 lat. Zwolniony z Zakładu Karnego we Wronkach w dniu 19 kwietnia 1957 r.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej