Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Jeleń

ur. w 1955 roku w m. Borówno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych w Nowym Sączu (SZEW). Począwszy od 1978 r. zaangażowany w kolportaż „Biuletynu Katyńskiego”, wydawanego przez Instytut Katyński. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Czynny w organizacji pomocy dla rodzin osób internowanych, zaangażowany w przeprowadzanie zbiórek pieniężnych, kolporter prasy podziemnej. 
W latach 1988-89 czynny przy odtwarzaniu jawnych struktur „Solidarności” w SZEW. Członek Regionalnego Komitetu „Solidarności” Małopolska. W 1989 r. w składzie Komitetu Obywatelskiego w Nowym Sączu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • A. Gliksman, „Solidarność małopolska. Kalendarium 1980-2005”, Kraków 2005
    • A. Gliksman, „Leksykon ludzi małopolskiej „Solidarności”, Kraków 2012, t. 1