Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejczak Andrzej

Andrzej Jan Andrzejczak

ur. w 1960 roku w m. Gorzyczki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Andrzej Andrzejczak był od września 1980 r. aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto był aktywnym członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Od 28 VIII do 3 IX 1980 r. uczestniczył w strajku na KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 1980-1981 był przewodniczącym Komitetu Uwięzionych za Przekonania przy KWK „Manifest Lipcowy”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego, w dniach 13-15 XII 1981 r. uczestniczył w strajku na terenie zakładu pracy. Po zakończeniu strajku, założył wraz z innymi członkami KPN podziemną organizację Legion Polski, w której zajmował się produkcją i kolportażem ulotek o treści antypaństwowej. 
W wyniku prowadzenia działalności niepodległościowej został dwukrotnie internowany (4-9 IX 1982 r. oraz 27 X - 6 XI 1982). W dniu 6 XI 1982 r. został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach do 29 III 1983 r. (postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania z dn. 28 III 1983 r.) oraz ponownie w dniach 14-22 IV 1983 r.  Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach z dn. 11 V 1983 r. skazany został na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniony z Aresztu Śledczego w Katowicach w lipcu 1983 r. Zwolniony z pracy. 
W dniach 17-24 VIII 1988 r. Pan Andrzej Andrzejczak współorganizował strajk na KWK „Morcinek”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Za zorganizowanie i udział w strajku został zwolniony z pracy. 
W lutym 1989 r. uczestniczył w Zgromadzeniu Delegatów „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN