Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sapor Maria
Maria Wanda Sapor
ur. w 1952 roku w m. Opalenica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Pracownik Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.  Członek NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczka strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r.
W latach 1982-89 zaangażowana kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Uczestniczka manifestacji opozycyjnych w Krakowie. 
Związana z krakowskimi strukturami Konfederacji Polski Niepodległej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej