Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalczyk Elżbieta
Elżbieta Kowalczyk
ur. w 1947 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Elżbieta Kowalczyk w latach 1984-1989 działała w opozycji antykomunistycznej. Wraz z mężem Józefem Kowalczykiem pisała i redagowała pisma opozycji. Kolportowała ulotki w jednej ze szczecińskich dzielnic miasta. Działała w Międzyzakładowym Komitecie Organizacyjnym Pomorza Zachodniego NSZZ „S”. Brała udział w organizowaniu wyborów w 1989 r. za pośrednictwem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Pomorza Zachodniego NSZZ „S”. Organizowała spotkania wyborców z kandydatami na posłów i senatorów oraz z przedstawicielami „S” z Gdańska i Warszawy. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków