Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczudłowski Piotr

Piotr Szczudłowski

ur. w 1961 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Piotr Szczudłowski jest absolwentem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz licencjackich studiów podyplomowych w Instytucie Historii Kościoła KUL. W 1992 r. obronił doktorat z teologii w zakresie historii Kościoła. Już podczas nauki w III LO w Gdańsku organizował patriotyczne wystąpienia młodzieży. 
Od 1977 r. był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, natomiast od 1979 r. działał w Ruchu Młodej Polski. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej jako drukarz i kolporter materiałów MKS. Podczas manifestacji  11.11.1980 r. w Lublinie Piotr Szczudłowski wygłosił przemówienie o charakterze antysocjalistycznym, za co w dn. 14.11.1980 r. został aresztowany. Zwolniono go pod groźbą strajku protestacyjnego wyższych uczelni w Lublinie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego  Piotr Szczudłowski został internowany w dn. 04.01.1982 r. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Iławie, Kielcach-Piaskach, Rzeszowie-Załężu i Nowym Łupkowie, aż do zwolnienia w dn. 07.12.1982 r. Od 1983 r. zaangażował się w działalność niezależnego ruchu studenckiego oraz lubelskiej Konfederacji Polski Niepodległej. Ponadto kolportował wydawnictwa podziemne, m.in. „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, ulotki, odezwy itp. 29.04.1985 r. Piotr Szczudłowski został aresztowany za kolportaż ulotek podziemnej „Solidarności”, nawołujących do bojkotu obchodów święta 1 Maja i licznego uczestnictwa w obchodach święta 3 Maja. 14.09.1985 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie Piotr Szczudłowski został skazany na 1 rok więzienia.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej