Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alfred Witold Delekta

ur. w 1943 roku w m. Ostaszewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Alfred Delekta od 1962 r. był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku. W grudniu 1970 r. uczestniczył w strajku  i demonstracji, co było powodem powołania go do Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku, a następnie został członkiem NSZZ „Solidarność” i mężem zaufania na Wydziale Remontowym Stoczni Północnej. Uczestnik strajku w grudniu 1981 r. ogłoszonego w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego. 
W latach 1982-1989 był członkiem tajnych struktur „Solidarności”, kolportował prasę podziemną, zbierał składki na pomoc dla rodzin internowanych, aresztowanych i zwolnionych z pracy kolegów, uczestniczył w akcjach protestacyjnych na terenie stoczni, ogłaszanych przez tajne struktury „Solidarności”. 
Współzakładał Bractwo Oblatów Św. Brygidy w styczniu 1984 r. i brał udział w akcjach organizowanych przez bractwo.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Aby wszyscy byli jedno” – praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Adamczyka.