Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmielecki Wojciech

Wojciech Chmielecki

ur. w 1964 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Pan Wojciech Chmielecki podczas swojej nauki w Liceum Morskim w Gdyni zaangażował się w działalność Ruchu Młodej Polski. W ramach członkostwa w Ruchu zajmował się drukiem i kolportażem materiałów bezdebitowych. W dniu 03.01.1982 r. razem z innym członkami RMP wydrukował ok. 1000 ulotek, które miał rozpowszechniać  wraz ze swoją siostrą, Małgorzatą Chmielecką. Dnia 23.01.1982 r. funkcjonariusze MO dokonali przeszukania mieszkania siostry Wojciecha Chmieleckiego, na wieść o czym zaczął się on ukrywać. 27.03.1982 r. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wydała za Wojciechem Chmieleckim list gończy. W dniu 27.09.1982 r. Wojciech Chmielecki zgłosił się do Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni. 29.09.1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, skąd zwolniono go 09.10.1982 r. Dnia 26.01.1983 r. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni umorzyła śledztwo przeciwko Wojciechowi Chmieleckiemu, uzasadniając ten fakt znikomą szkodliwością społeczną czynu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN