Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malinowski Mirosław

Mirosław Maciej Malinowski

ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Na początku lat 80. rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W tym okresie był uczestnikiem protestów i strajków organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w Warszawie. W latach 1982-1983 kolportował pismo „Druk” sygnowane przez NZS Uniwersytetu Warszawskiego oraz inne wydawnictwa podziemne, m.in. „Tygodnik Mazowsze”.
Od 1985 r. rozpoczął działalność w Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, w ramach struktur tej partii zajmował się kolportażem oraz transportem materiałów poligraficznych. Współorganizował, a następnie aktywnie działał w Warszawskim Oddziale LDPN. 
Od 1986 r. uczestniczył w pracach redakcji pisma „Orientacja na Prawo”, organu prasowego LDPN i był związany z nim do 1989 r. W ostatnim okresie funkcjonowania wydawnictwa w podziemiu pełnił funkcję sekretarza redakcji. Na potrzeby podziemnej działalności wydawniczej posługiwał się pseudonimem „Adam Wnuk”. 
W 1989 r. brał udział w powołaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zamku Królewskim w Warszawie, następnie pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Konoch, Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-1990, Warszawa 2015
    • Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989, red. D. Świerczyńska, Warszawa 1995