Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Stanisław Mueller

ur. w 1954 roku w m. Młyńsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Ryszard Mueller od 1980 r. był członkiem grupy założycielskiej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu, organizatorem nielegalnych zebrań Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” oraz akcji strajkowych w miejscu pracy. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od dnia 14 grudnia 1981 r. do dnia 23 lipca 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych. Był kolporterem i drukarzem prasy i wydawnictw podziemnych. Od 1983 r. współpracował z  wydawnictwem "Kwadrat" w Toruniu.
Był też zwolennikiem i propagatorem idei non-violence w ramach Grupy Poszukiwania Alternatywnych Sposobów Oporu Społecznego. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był zatrzymywany, przesłuchiwany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1990 r.	
	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN