Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gil Stanisław

Stanisław Gil

ur. w 1949 roku w m. Olkusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemia Olkuska. Został internowany 15 grudnia 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Został zwolniony 11 czerwca 1982 r. Do lutego 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN