Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gil Stanisław
Stanisław Gil
ur. w 1949 roku w m. Olkusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemia Olkuska. Został internowany 15 grudnia 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Został zwolniony 11 czerwca 1982 r. Do lutego 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej