Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wojciechowicz Michał
Michał Rafał Wojciechowicz
ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

W 1982 r. zorganizował i stał na czele nielegalnej organizacji „Ruch Oporu Młodzieży” w Gdańsku. Odpowiadał za przygotowanie i kolportaż ulotek. Był członkiem Ruchu Młodej Polski oraz członkiem redakcji pisma „Uczeń”, związanego z Ruchem. Został aresztowany 29 kwietnia 1982 r. i osadzony w areszcie KWMO, a następnie w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Z aresztu został zwolniony 18 września 1982 r. Wykonywał również zadania łącznika pomiędzy „Solidarnością Walczącą” i Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość” a oddziałem gdańskim „Solidarności Walczącej”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN