Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kempski Marek

Marek Kempski

ur. w 1960 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Marek Kempski w 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz Konfeeracji Polski Niepodległej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukowaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw. 
W dniu 3 V 1982 r. został zatrzymany podczas demonstracji w Gliwicach. 
Od 1982 r. był współpracownikiem Regionalnej Komisji Wykonawczej oraz „Manifestacji Gliwickiej”, pisma wydawanego w Gliwicach w okresie 13 V 1982–3 V 1989. 
W 1984 r. Pan Marek Kempski był jednym z założycieli „Komitetu Oporu Społecznego” w Gliwicach. W latach 1987-1990 współpracował z „Solidarnością Polsko-Czechosłowacką”. 
W 1988 r. Pan Marek Kempski został przewodniczącym Koła Terenowego Towarzystwa Przyjaciół „Powściągliwość  i Praca” w Gliwicach. 
W tym samym roku został wiceprzewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej KWK „Sośnica” w Gliwicach oraz należał do grona osób zabiegających o rejestrację NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy. W lutym 1989 r. uczestniczył w II Walnym Zgromadzeniu Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej