Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wołos Aleksander

Aleksander Wołos

ur. w 1934 roku w m. Hołowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Pan Aleksander Wołos w latach 1959-1982 był pracownikiem naukowym w Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie, jednocześnie uprawiał malarstwo, grafikę, rzeźbę oraz rysunek satyryczny. W latach 1975-1977 współpracował z prasą olsztyńską, gdzie publikowano jego rysunki krytykujące ówczesną sytuację międzynarodową oraz problemy życia społecznego w PRL. W 1980 r. włączył się w tworzenie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w ART. Od stycznia 1981 r. był członkiem komitetu redakcyjnego (redaktor techniczny i graficzny) wydawanego na tej uczelni pisma „Solidarność Kortowska – Biuletyn Informacyjny”. W 1982 r. zrezygnował z pracy 
w Akademii. Był przeciwnikiem polityki ówczesnych władz i decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 80. kolportował pisma bezdebitowe i ulotki, wykonywał niskonakładowe linoryty i plakaty, które również rozpowszechniał. Jego satyryczne prace były publikowane w podziemnych wydawnictwach. Aktywnie wspomagał opozycję demokratyczną w kampanii wyborczej 4 czerwca 1989 r. Ufundował cegiełki na fundusz wyborczy. Było ich 500 — z wizerunkiem marszałka Piłsudskiego. W latach 1977-1982 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • ,,NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska Środkowo-Wschodnia", red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • Z. Złakowski, ,,Solidarność olsztyńska w latach 1980-1989. Opisanie faktów", Olsztyn 2020.