Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksandra Teresa Bednorz

ur. w 1937 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pani Aleksandra Bednorz była członkiem NSZZ „Solidarność” od października 1980 r., a od lutego 1981 r. została wybrana sekretarzem socjalno-finansowym ZKZ „Solidarność” KWK Mysłowice. 
Dnia 13 XII 1981r. internowana za wrogie nastawienie do systemu socjalistycznego i działalność strajkową na terenie KWK „Mysłowice”. Z internowania zwolniona w dniu 16 I 1982 r. 
We wrześniu 1982 r. uczestniczyła w zebraniu założycielskim Komitetu Obrony „Solidarności” (KOS), była odpowiedzialna za nawiązanie kontaktów na terenie KWK „Mysłowice” w celu kolportowania literatury podziemnej. 
Pani Aleksandra Bednorz była również członkiem KPN oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, w jej mieszkaniu znajdował się punkt kontaktowy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN