Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Witold Jarociński

ur. w 1950 roku w m. Szubin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w II Oddziale Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy. W 1981 r. zasiadał (jako członek) w Międzyzakładowym Komitetecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. 8 września 1982 r. został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie koło Włocławka. Z internowania zwolniono go 30 listopada 1982 r. W latach 1982-1989 kolportował, na terenie Bydgoszczy, materiały bezdebitowe: wydawnictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, Oficyny Liberałów oraz ulotki. Założył i prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych. Pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Biogram w internetowym wydaniu Encyklopedii Solidarności
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN