Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maślanka Eugeniusz

Eugeniusz Maciej Maślanka

ur. w 1935 roku w m. Wielopole Skrzyńskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Eugeniusz Maślanka pracował w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym, od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w organizowanie pomocy dla rodzin internowanych, zbierając datki od pracowników zakładu. Rozprowadzał prasę podziemną, książki i ulotki. Brał udział w nielegalnych manifestacjach i obchodach patriotycznych rocznic m.in. pod krzyżem misyjnym przy rzeszowskiej Farze oraz w Turzy. Eugeniusz Maślanka był członkiem czteroosobowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”, który w dniu 29.09.1988 r. złożył dyrekcji Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego pismo powiadamiające o jego utworzeniu. Zastępca prokuratora rejonowego w przeprowadzonej z Eugeniuszem Maślanką i Ewą Konkel rozmowie ostrzegł ich przed podejmowaniem działalności niezgodnej z prawem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków