Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Friedel Jadwiga

Jadwiga Friedel

ur. w 1920 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Jadwiga Friedel była nauczycielką języka polskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
W latach 1981-1989 wraz z siostrą Teresą, udostępniała swoje mieszkanie do konspiracyjnej działalności członków zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. W jej mieszkaniu przechowywane były książki drugiego obiegu i inne wydawnictwa podziemne, które regularnie odbierały osoby zajmujące się kolportażem celem ich dalszego rozpowszechniania wśród mieszkańców i do zakładów pracy na terenie Torunia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003