Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jastrzębski Mariusz

Mariusz Jastrzębski

ur. w 1971 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Mariusz Jastrzębski prowadził działalność opozycyjną w latach 1984-1989. Od 1984 r. współpracował z Ruchem Młodzieży Niezależnej w Gorzowie. W 1986 r. został członkiem RMN, a następnie Ruchu Wolność i Pokój w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1986 – 1989 uczestniczył w gorzowskich protestach i manifestacjach antykomunistycznych oraz mocniej zaangażował się w działalność drukarską. Wraz z grupą przyjaciół drukował, również w swoim rodzinnym mieszkaniu,  plakaty antykomunistyczne oraz antysystemowe ulotki, które następnie kolportował. 
Pan Mariusz Jastrzębski brał również czynny udział w ruchu zwalczającym budowę elektrowni atomowej w Klempiczu i przeciwstawiał się pomysłowi składowania odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków