Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przybylski Jerzy

Jerzy Marcin Przybylski

ur. w 1952 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Jerzy Przybylski w sierpniu 1980 r. uczestniczył w akcji strajkowej w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu. Został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PZUO „Warma”. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego oraz przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Grudziądzu. Od dnia 5.07.1981 r.  był wiceprzewodniczącym Prezydium Zarządu Regionu Toruńskiego. 
W związku z prowadzoną działalnością związkową został dwukrotnie internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 16.09.1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, następnie w okresie od 23.09.1982 r. do 3.12 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną.
Dnia 24.11.1984 r. był jednym z sygnatariuszy Deklaracji Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. Na przełomie lat 1985/1986 był przedstawicielem Komisji Interwencji i Praworządności w Grudziądzu. Dnia 5.02.1988 r. został delegatem NSZZ „Solidarność” z Grudziądza do Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, a w kwietniu 1988 r. wszedł w skład Prezydium RKK.
Przez cały okres prowadzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN