Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozłowski Krzysztof

Krzysztof Jan Kozłowski

ur. w 1931 roku w m. Przybysławice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2015
Biogram
Od 1956 r. związany był z redakcją „Tygodnika Powszechnego", gdzie w latach 1958–1961 pełnił funkcję sekretarza redakcji, a od 1965 r. funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W latach 1980-1981 był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie, a także pełnił funkcję eksperta Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” powołanego przez Lecha Wałęsę oraz Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, któremu przewodniczył Stefan Jurczak. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycyjno-solidarnościowej, pracując w zespole ds. reform politycznych i podzespole ds. środków masowego przekazu. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1976-1978 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych z uwagi na „wrogi stosunek do ustroju socjalistycznego”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej