Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ludwik Roman Sikora

ur. w 1966 roku w m. Nałeczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Ludwik Sikora w latach 1982-1983 angażował się w pomoc rodzinom internowanych zbierając składki w ramach funkcjonującej w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte Kasy Wzajemnej Pomocy. Uczestniczył również w manifestacjach z okazji dnia solidarności z „Solidarnością” i kolportował prasę bezdebitową. 21 marca 1988 r. wziął udział w manifestacji antyrządowej zorganizowanej przez organizację Wolność i Pokój w pierwszy dzień wiosny, podczas której topiono kukłę przedstawiającą gen. Wojciecha Jaruzelskiego, oraz wznoszono okrzyki o wydźwięku antyrządowym, za co został zatrzymany na 48 godzin oraz nałożono na niego karę grzywny w wysokości 50 tys. złotych. W 1988-1989 r. był rozpracowywany operacyjnie przez gdańską Służbę Bezpieczeństwa. Zastrzeżono mu również wyjazdy do wszystkich krajów świata w okresie od 5 kwietnia 1988 r. do 4 kwietnia 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej