Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Frączek Barbara
Barbara Franciszka Frączek
ur. w 1941 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018

Biogram

Barbara Frączek (z d. Krzaklewska), absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie - Wydz. Lekarski (1965), we wrześniu 1980 r. była współzałożycielką, a następnie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przemysłowym Specjalistycznym ZOZ w Rzeszowie. 
W latach 1982-1989 była współpracowniczką Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom (później Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny) przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. Chroniła represjonowanych przez kwalifikowanie ich jako niezdolnych do dalszego internowania lub zatrzymania oraz szkoliła ich w manifestowaniu trudnych do zdiagnozowania dolegliwości podczas badań przed zatrzymaniami. W latach 1982-1989 była kolporterką prasy i wydawnictw podziemnych w rzeszowskim środowisku medycznym (m.in. „Solidarność Trwa”, „Galicja”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Z Dnia na Dzień”), kaset audio, znaczków poczt podziemnych i in. materiałów. W październiku 1987 r. była współinicjatorką (wraz z Niną Winsch) powstania w Rzeszowie tablicy upamiętniającej ks. Jerzego Popiełuszkę. W lutym 1989 r. była współzałożycielką Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie. W latach 1989-1992 ponownie przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w PS ZOZ w Rzeszowie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005;
J. Klus, A. Lignarski, J. Szkutnik, Dwadzieścia lat Solidarności: kalendarium rzeszowskie, Rzeszów 2000
M. J. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005;