Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołacz Stanisław

Stanisław Kołacz

ur. w 1946 roku w m. Gorzyczany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku tj. w okresie od 13.12.1981 r. do kwietnia 1982 r. zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Gorzycach, uczestniczył w zebraniach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz zachęcał do organizowania pomocy rodzinom osób internowanych.
Za powyższą działalność został oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat oraz podanie treści wyroku do wiadomości publicznej. Dodatkowo zobowiązany został do uiszczenia opłaty  na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4200 zł i poniesienia kosztów postępowania. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie po zastosowaniu Ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, postanowił złagodzić skazanemu karę pozbawienia wolności o połowę i wymierzyć karę 3 lat pozbawienia wolności.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej