Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wieczorek Jerzy

Jerzy Władysław Wieczorek

ur. w 1940 roku w m. Piotrkowice Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Jerzy Wieczorek był pracownikiem naukowym w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, od września 1980 r. zaangażowanym w działalność NSZZ „Solidarność”.
Był  wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Uczelnianej oraz członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego. Został członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Toruniu utworzonego w dniu 21 marca 1981 r. na znak protestu wobec „wydarzeń bydgoskich” oraz brał udział w akcji protestacyjnej na UMK po wprowadzeniu stanu wojennego. Za prowadzoną działalność został internowany w okresie od 13.12.1981 do 16.02.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” na UMK w Toruniu.
Od 1982 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności”. Zajmował się kolportażem podziemnych pism i wydawnictw w środowisku akademickim, uczestniczył w pracach Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom oraz współorganizował Msze św. w intencji Ojczyzny. Był jednym z pomysłodawców i konstruktorów nadajnika wykorzystywanego do tzw. „emisji balonowych” audycji pierwszego Radia „Solidarność” w Toruniu działającego w latach 1982-1983. 
Od 1988 r. został członkiem Prezydium Komisji Uczelnianej „Solidarności” i działaczem Wszechnicy Związkowej przy Zarządzie Regionu. 
W latach 1981-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności