Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Brzeźniak
ur. w 1962 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Od jesieni 1980 r. jako pracownik Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, a potem Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze” członek NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku w kopalni. Następnie w podziemnych strukturach „Solidarności”. Od 1984 r. w Konfederacji Polski Niepodległej, związany także z „Solidarnością Walczącą”. Zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Uczestnik manifestacji. 

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów