Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marchewczyk Wojciech

Wojciech Krzysztof Marchewczyk

ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Uczestnik manifestacji podczas protestów studenckich w marcu 1968 r. w Krakowie. Począwszy od 1977 r. współpracownik Komitetu Obrony Robotników.
Jesienią 1980 r., jako pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” na AGH. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie członek prezydium uczelnianej Komisji Zakładowej związku. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. 
W dniu 13 grudnia 1981 r., na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego, zaangażowany w organizację przewiezienia  studentów AGH do strajkującej Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie celem wsparcia protestujących. 
Począwszy od marca 1982 r. aż do 1989 r. redaktor naczelny i wydawca „Hutnika”, pisma podziemnych struktur „Solidarności” w Nowej Hucie, jednego z najważniejszych tytułów drugoobiegowych wydawanych w Małopolsce. Ponadto w latach 1982-83 wydawca „Obserwatora Wojennego”, jak również Biblioteki Obserwatora Wojennego, w ramach której wydano się kilkadziesiąt książek oraz szereg wydawnictw okolicznościowych.
W związku z powyższym w dniu 23 listopada 1982 r. internowany. Osadzony w aresztach KWMO w Krakowie. Zwolniony w dniu 6 grudnia 1982 r. Począwszy od kwietnia 1983 r. w ukryciu. Zatrzymany i tymczasowo aresztowany w dniu 30 kwietnia 1984 r. w związku z zarzutami dotyczącymi prowadzenia podziemnej działalności wydawniczej. Zwolniony w dniu 3 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania na mocy przepisów amnestyjnych. W późniejszym czasie wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. 
W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim w Krakowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej