Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Mostek

ur. w 1941 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pan Ryszard Mostek, specjalista poligraf w Przedsiębiorstwie Państwowym „Dom Książki” we Wrocławiu, od 1980 r. rozpoczął działalność w NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku. Do 1989 r. pan Ryszard Mostek drukował i kolportował na terenie Dolnego Śląska nielegalne wydawnictwa. Z powodu podziemnej działalności był wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa, a jego mieszkanie przeszukiwane. W 1987 roku został ukarany grzywną i przepadkiem zarekwirowanej nielegalnej literatury.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej