Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gil Mieczysław

Mieczysław Władysław Gil

ur. w 1944 roku w m. Gace Słupeckie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Pracownik Stalowni Konwertorowej Huty im. Lenina w Krakowie, od 1978 r. redaktor gazety „Głos Nowej Huty”. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Stalowni Martenowskich HiL, a następnie członek Zarządu Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” w HiL. Równocześnie wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Kraków (potem Małopolska) odpowiedzialny za prasę, przejściowo do lipca 1981 r. pełniący obowiązki przewodniczącego. Od 17 marca 1981 r. przewodniczący KRH. Delegat na I Krajowy Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku, podczas którego wybrano go członkiem Komisji Krajowej związku.
Uniknąwszy zatrzymania w celu internowania w dniu 13 grudnia 1981 r. przedostał się na teren Huty im. Lenina, w której trwał strajk okupacyjny. Objął kierownictwo strajku jako przewodniczący Regionalnego Komitetu Strajkowego (powstał z przekształcenia KRH, wykonywał funkcje Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”).  
Po pacyfikacji strajku w dniu 16 grudnia 1981 r. potajemnie opuścił teren huty i ukrywał się. Zatrzymany 13 stycznia 1982 r., początkowo internowany, a następnie tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami o kierowanie strajkiem w HiL. W dniu 25 lutego 1982 r. skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 4 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w zakładach karnych w Krakowie, Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie. W dniu 25 listopada 1983 r. uwolniony na mocy przepisów amnestyjnych (wcześniej od 11 maja 1983 r. na przepustce z uwagi na stan zdrowia rodziców).
Związany z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. Działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie od momentu powstania w dniu 7 listopada 1984 r. Od 1986 r. w składzie odtworzonej, jawnie działającej Komisji Robotniczej Hutników. Podczas strajku w HiL w dniach 26 kwietnia-5 maja 1988 r.  członek Komitetu Strajkowego. Podczas pacyfikacji 5 maja 1988 r. zatrzymany. Zwolniony z aresztu 16 maja 1988 r. 
Czynny w odtwarzaniu struktur NSZZ „Solidarność” na przełomie 1988/89. Od 19 maja 1988 r. członek Komitetu Organizacyjnego „Solidarności” w HiL, od 30 września 1988 r. członek Regionalnego Komitetu „Solidarności” Małopolska (od marca 1989 r. w prezydium), od 25 września 1988 r. członek Krajowej Komisji Wykonawczej „Solidarności”. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25-28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach mistrzejowickiego kościoła.  Członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik rozmów w Magdalence pod Warszawą, jak również obrad Okrągłego Stołu. Czynny w Małopolskim Komitecie Obywatelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej