Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grażyna Anna Raszkowska

ur. w 1960 roku w m. Nakło n. Notecią
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Grażyna Raszkowska od 1981 r. należała do Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej NZS, była redaktor naczelną i autorką tekstów w związkowym piśmie „Immunitet”. Pisała artykuły do wydawnictwa „Pro et contra”. Brała udział w trwającym od listopada do grudnia 1981 r. strajku studenckim na UMK i zajmowała się redagowaniem „Informatora strajkowego NZS UMK”.
W dniu 23 marca 1981 r. uczestniczyła w wiecu w Bydgoszczy, będącym protestem przeciwko pobiciu Jana Rulewskiego, podczas którego mówiła o bezprawnych działaniach milicji. Także w 1981 r., jako podejrzana o dostarczanie wydawnictw niezależnych do jednostki wojskowej, była kontrolowana przez wojskowe organa bezpieczeństwa. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w transporcie do wynajmowanego mieszkania na toruńskich Wrzosach, powielacza związkowego NZS, z którego kontynuowano druk ulotek. Uczestniczyła także w kolportażu prasy podziemnej między Toruniem a Warszawą.
Dnia 26 grudnia 1981 r. została zatrzymana w Bydgoszczy, przesłuchiwana w siedzibie KWMO w Toruniu. Kolejnego dnia została przewieziona do Aresztu Śledczego w Toruniu i decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z dnia 28 grudnia 1981 r. internowana i umieszczona w Ośrodku Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapii. Zwolniona z internowania dnia 9 lutego 1982 r.
Po wyjściu na wolność kontynuowała działalność opozycyjną do 1988 r. Uczestniczyła w transportach wydawnictw niezależnych na terenie całego kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001